Маніфест про підсумки дискусії на тему: «Об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи»

МАНІФЕСТ

ВІДПОВІДНО ДО СЛОВА БОЖОГО

10 листопада 2012 року Хранитель віри Української Душевної спільноти Ю. Шеляженко за результатами дискусії на тему «Об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи»

ВСТАНОВИВ:

5 липня 2012 року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, член Конституційної Асамблеї Лібанова Елла Марленівна висловила думку, що формулювання «…об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи…» є «дискусійним».

Віруючим в найвищу цінність людини забороняється нехтувати переконаннями інакомислячих відповідно до Священного писання, розділу Осмислення, тексту Людина понад усе, 4.7.

З поваги до переконань великодушної добродійки Лібанової Елли Марленівни 23 липня 2012 року Українська Душевна спільнота, редакція релігійного бюлетеня «Ідеаліст» та редакція незалежної газети «Правдошукач» оголосили дискусію на тему: «Об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Хранителем віри відповідно до Священного писання, розділу Організація, тексту Регламент душевної спільноти, 4.1 було встановлено наступні правила дискусії. Учасникам дискусії (незалежно від віку, статі, освіти, роду занять, національності, тощо) пропонувалося: аргументовано відповісти «так» чи «ні» на питання: «Чи згодні Ви з формулюванням «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи»?»; аргументовано відповісти «підтримую» чи «заперечую» на інші репліки (відповіді та аргументи) учасників дискусії. Організатори дискусії взяли на себе зобов’язання публікувати в окремому розділі на сайті Храму Божественного Одкровення усі репліки учасників дискусії невідкладно після надходження звичайною або електронною поштою на адреси, вказані у оголошенні про початок дискусії.

Переможцю дискусії (учаснику дискусії, чиї репліки були підтримані найбільшою кількістю схвальних відповідей) організатори зобов’язалися виплатити грошовий приз у сумі 500 гривень. У разі, якщо різні учасники дискусії здобудуть однакову максимальну підтримку або ніхто не здобуде ніякої підтримки, переможця планувалося визначити жеребкуванням.

Останнім днем прийняття листів учасників дискусії було визначено 1 листопада 2012 року.

Також правилами дискусії було встановлено, що у разі, якщо ніхто не візьме участі у дискусії, організатори вважатимуть безспірним формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Оголошення про дискусію із зазначенням усіх встановлених правил дискусії було оприлюднене до уваги широкого кола читачів: 23.07.2012 р. у Храмі Божественного Одкровення і на сайті Релігійно-інформаційної служби України (РІСУ); 25.07.2012 р. – на сайті «Ліга.Блоги» та в релігійному бюлетені «Ідеаліст» № 4; 31.07.2012 р. – у газеті «Правдошукач» № 7 (45). Протягом всього часу дискусії на сайті Храму Божественного Одкровення функціонував окремий розділ під заголовком на першій сторінці сайту «Оголошується дискусія», в якому були опубліковані правила дискусії та планувалося публікувати репліки учасників дискусії.

Окрім того, про оголошення дискусії було повідомлено великодушній добродійці Лібановій Еллі Марленівні листом Української Душевної спільноти вих. № 114 від 06.08.2012 р.

В результаті проведеної дискусії станом на 1 листопада 2012 року ніхто не взяв участі у дискусії, попри те, що численні публікації про початок дискусії, простота та загальнодоступність процедури прийняття реплік учасників дискусії, час, відведений на проведення дискусії, давали можливість усім зацікавленим сторонам висловитися і навіть матеріально заохочували взяти участь у дискусії, зважаючи на оголошену винагороду переможцю дискусії у сумі 500 гривень.

Таким чином, відповідно до правил дискусії слід визнати безспірним формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Окрім того, визнання безспірним формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи» відповідає як віровченню релігійної віри в найвищу цінність людини, першоджерелом якого є слово Боже – Священне писання, так і діючому законодавству України, а також узгоджується із математичним визначенням поняття множини та простим здоровим глуздом.

Що б не казали матеріалісти, переконання і вчинки однієї людини не менш важливі, ніж переконання та вчинки двох та більше людей. Індивідуум і колектив, як природні суб’єкти, рівноцінні й рівноважні; саме тому спільнота з однієї людини є повноцінною спільнотою (Священне писання, розділ Осмислення, текст Діалог, 54). У якості суверенної особистості я мислю себе окремою спільнотою, що не заважає мені брати участь в інших спільнотах (Священне писання, розділ Організація, текст Декларація суверенітету особистості, стаття 6). Викладене свідчить про безспірну відповідність формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи» віровченню релігійної віри в найвищу цінність людини.

Відповідно до частини 2 статті 83 Цивільного кодексу України товариством є організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою. Окрім того, відповідно до статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб. Викладене свідчить про безспірну відповідність формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи» діючому законодавству України.

Зрештою, загальновідомо, що відповідно до математичного розуміння множини – множина може складатися з одного елемента. Це свідчить про безспірну відповідність формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи» математичному розумінню множини.

Окрім того, споконвіку в народі розумну, цілеспрямовану, успішну людину називають «зібраною», «організованою»; про таких людей іноді кажуть, що один вартий сімох. Загальновідомо, що будь-яка успішна справа грунтується на здійсненні задуму однієї людини, хоч би й схваленому через свідому згоду або неспротив усіма зацікавленими особами після відповідних консультацій, доповнень та поправок попереднього задуму. Це свідчить про безспірну відповідність формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи» міркуванням елементарного здорового глузду.

Враховуючи викладене, керуючись приписами Священного писання, розділу Осмислення, тексту Людина понад усе, 5.8, заради утвердження добра і відповідно до волі Божої Хранитель віри

ПОСТАНОВИВ:

Визнати безспірним формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Маніфест вступає в силу з моменту його постановлення, визначає офіційні підсумки проведеної 23.07.2012 р. – 01.11.2012 р. дискусії на тему «Об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи» і перегляду не підлягає.

Хранитель віри                            Шеляженко Ю. В.

Маніфест оприлюднено у релігійному бюлетені “Ідеаліст” № 11.

* * * * * * * *

Оголошується дискусія

23.07.2012 р.

Українська Душевна спільнота, редакція релігійного бюлетеня «Ідеаліст» та редакція незалежної газети «Правдошукач» оголошують дискусію на тему: «Об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Переможця дискусії буде нагороджено 10 листопада 2012 року дипломом та грошовим призом у сумі 500 гривень.

Учасникам дискусії (незалежно від віку, статі, освіти, роду занять, національності, тощо) пропонується:

1) Аргументовано відповісти «так» чи «ні» на питання: «Чи згодні Ви з формулюванням «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи»?». У разі негативної відповіді бажано запропонувати краще формулювання.

2) Аргументовано відповісти «підтримую» чи «заперечую» на інші репліки (відповіді та аргументи) учасників дискусії, раніше опубліковані в інтернеті за адресою: temple.org.ua/discussion

Репліки учасників дискусії (відповіді та аргументи) у необмеженому обсягу та кількості надсилаються:

– або поштою на адресу: Шеляженко Юрій Вадимович, а/с 153, м. Київ, 01042

– або електронною поштою на адресу: ludstvo@gmail.com

У листах має бути зазначене повне ім’я чи псевдонім учасника дискусії. Надсилаючи лист, учасник дискусії погоджується на публікацію своєї репліки під своїм іменем (псевдонімом) у пресі та в інтернеті.

Отримані репліки нумеруються і невідкладно публікуються в інтернеті за адресою temple.org.ua/discussion

Останній день прийняття листів учасників дискусії – 1 листопада 2012 року.

Переможцем дискусії буде оголошено учасника дискусії, чиї репліки були підтримані найбільшою кількістю схвальних відповідей. У разі, якщо різні учасники дискусії здобудуть однакову максимальну підтримку або ніхто не здобуде ніякої підтримки, переможця буде визначено жеребкуванням.

У разі, якщо ніхто не візьме участі у дискусії, організатори вважатимуть безспірним формулювання «об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи».

Ідея проведення цієї дискусії виникла після того, як Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, член Конституційної Асамблеї висловила думку, що формулювання «…об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи…» є «дискусійним».

* * *

РЕПЛІКИ УЧАСНИКІВ ДИСКУСІЇ

Поки ніхто не взяв участі у дискусії.