Хранитель Віри: Юрій Шеляженко

Хранитель ВіриХранителем Віри в Найвищу Цінність Людини, першим з проповідників Душевної Спільноти Всесвіту, засновником та головою Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини є Шеляженко Юрій Вадимович.

ПРО ХРАНИТЕЛЯ ВІРИ

Юрій Шеляженко – проповідник, правозахисник, видавець, письменник, журналіст.

Народився 1981 р. як втілена душа.

З 1988 р. маг, з 1996 р. мислитель, з 1998 р. гуманіст.

З 2000 р. віруючий в найвищу цінність людини.

З 2001 р. проповідник, з 2003 р. Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини.

З 2010 р. редактор релігійного журналу “Мораль”.

З 2012 р. редактор релігійного бюлетеня “Ідеаліст”, видавець першого книжкового видання Священного писання релігійної віри в найвищу цінність людини, Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна спільнота”.

З 2015 р. Хранитель віри Душевної Спільноти Всесвіту, голова Громадської організації “Інститут душевної релігії”, з 2016 р. голова Громадської організації “Українська Рада Вільнодумців і Віруючих”.

ПРО ХРАНИТЕЛЯ ВЕРЫ

Юрий Шеляженко – проповедник, правозащитник, издатель, писатель, журналист.

Родился в 1981 г. как воплощенная душа.

С 1988 г. маг, с 1996 г. мыслитель, с 1998 г. гуманист.

С 2000 г. верующий в наивысшую ценность человека.

С 2001 г. проповедник, с 2003 г. Хранитель веры Религиозной общины исповедующих веру в наивысшую ценность человека.

С 2010 г. редактор религиозного журнала “Мораль”.

С 2012 г. редактор религиозного бюллетеня “Идеалист”, издатель первого книжного издания Священного писания религиозной веры в наивысшую ценность человека, Хранитель веры Религиозной общины исповедующих веру в наивысшую ценность человека “Украинское Душевное общество”.

С 2015 г. Хранитель веры Душевного Общества Вселенной, председатель Общественной организации “Институт открытой религии”, с 2016 г. председатель Общественной организации “Украинский Совет Вольнодумцев и Верующих”.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Віруючі, що бажають сповідуватися, отримати благословення на доброчесне життя, об’єднання та співпрацю, звернутися із заявою про розподіл добра та зла, отримати Символ Віри, журнал “Мораль”, запропонувати нові теми для проповідей або підтримати віртуальний храм, з інших питань можуть звернутися особисто до Хранителя Віри:

Шеляженко Юрій Вадимович

вул. Тверський тупик, 9, к. 82, м. Київ, 01042

ludstvo@gmail.com

Мобільний телефон: +38-097-317-93-26

Факс: +38-044-529-04-35